12،000 تومان / ماهانه
 • قابلیت ورود به کلیه سرور ها
 • قابلیت ساخت سرور های 12 نفره
 • سرورهای پشتیبانی شده بر روی دیتاسنتر ایرانی
 • پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
 • 10،000 تومان / ماهانه
 • قابلیت ورود به کلیه سرور ها
 • قابلیت ساخت سرور های 8 نفره
 • سرورهای پشتیبانی شده بر روی دیتاسنتر ایرانی
 • پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
 • 8،000 تومان / ماهانه
 • قابلیت ورود به کلیه سرور ها
 • قابلیت ساخت سرور های 4 نفره
 • سرورهای پشتیبانی شده بر روی دیتاسنتر ایرانی
 • پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته